CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The toroidal momentum diffusivity in a tokamak plasma: A comparison of fluid and kinetic calculations

Dafni Strintzi ; Arthur G. Peeters ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 15 (2008), p. 044502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-16.
CPL Pubid: 74059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur