CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved model for transport driven by drift modes in tokamaks

Frederico Halpern ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Glenn Bateman ; Arnold H. Kritz ; Alexei Pankin ; Christopher.M. Wolfe ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 15 (2008), 1, p. 012304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-16.
CPL Pubid: 74055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur