CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle Trapping and Non-Resonant Interaction in a Problem of Stochastic Acceleration

Volodymyr Zasenko ; Anatoly Zagorodny ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Ukrainian Journal of Physics Vol. 53 (2008), 5, p. 517-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-16.
CPL Pubid: 74050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur