CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dual model describing concrete subjected to cyclic loading

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Per-Ola Svahn ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Proceedings Nordic Concrete Research Bålsta Vol. 1 (2008), 1, p. 206-207.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cyclic loading, Concrete, Constitutive model, Fatigue, Dual-ModelDenna post skapades 2008-09-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 74038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur