CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpretation of fatigue mechanisms by means of a meso-scale model

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Peter Grassl
Proceedings Nordic Concrete Research Bålsta Vol. 1 (2008), 1, p. 204-205.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cyclic loading, Concrete, Constitutive model, Meso-scale, Lattice modelDenna post skapades 2008-09-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 74037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur