CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

APEX and ATCA observations of the southern hot core G327.3-0.6 and its environs

F. Wyrowski ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; K. Menten ; J. Ott ; P. Schilke ; S. Thorwirth
Astrophysics and Space Science (0004-640X). Vol. 313 (2008), 1-3, p. 69-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 74036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi
Galaktisk astronomi
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur