CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micropolar Cohesive Zone Model for Delamination Failure in Microsystem Interconnects

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jing-yu Fan ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 22nd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-13. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 73978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur