CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energi, IT och Design. Utvärdering av Energimyndighetens FUD-program

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Yngve Sundblad
Stockholm : Energimyndigheten, 2008. - 30 s.
[Rapport]

Nyckelord: design, IT, energi, energianvändning, energieffektivitet, forskningDenna post skapades 2008-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur