CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation-based Feedback Control of Welding Processes

Fredrik Sikström (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 73950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-10-03
Tid: 10:15
Lokal: Lecture room C120 Gustava Melins gata 2, Högskolan Väst,Trollhättan.
Opponent: Prof. Gunnar Bolmsjö, Lunds universitet

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology 013