CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Second order multi-scale micropolar model for microsystem interconnections

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jing-yu Fan ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the Fifth International Conference on Nonlinear Mechanics (ICNM-V) p. 1434-1439. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 73937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur