CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planar S-F-S Josephson junctions made by focused ion beam etching

Vladimir Krasnov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; O. Ericsson ; S. Intiso ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; V. A. Oboznov ; A. S. Prokofiev ; V. V. Ryazanov
Physica C-Superconductivity And Its Applications Vol. 418 (2005), 1-2, p. 16-22.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur