CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisera och leda för lärande i bygg- och anläggningsprojekt

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ingeborg Wasif (Institutionen för bygg- och miljöteknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik)
Göteborg : Sveriges Byggindustrier, 2008. - 67 s.
[Rapport]

Nyckelord: lärande, byggprojekt, organisera, kunskap, erfarenhetDenna post skapades 2008-09-11.
CPL Pubid: 73923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik (2007-2008)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur