CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Säkerhetsprinciper för bärighetsanalys av broar med icke-linjära metoder

Fredrik Carlsson ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Bert Norlin ; Sven Thelandersson
Lund : Avdelningen för Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, 2008. - 244 s.
[Rapport]

ISNR": Rapport TVBK - 3056 ISSN 0349-4963 ISNR: LUTVDG/TVBK-3056/08-SEDenna post skapades 2008-09-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Byggproduktion
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur