CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backaction effects of a SSET measuring a qubit spectroscopy and ground state measurement

B. Turek ; J. Majer ; A. Clerk ; S. Girvin ; A. Wallraff ; Kevin Bladh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; David Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tim Duty (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; R. Schoelkopf
Ieee Transactions On Applied Superconductivity Vol. 15 (2005), 2, p. 880-883.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur