CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-electron transistor backaction on the single-electron box

B. A. Turek ; K. W. Lehnert ; A. Clerk ; David Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Kevin Bladh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; R. J. Schoelkopf
Physical Review B Vol. 71 (2005), 19, p. 193304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Coulomb blockade, Single electron transistor, SET, backaction, qubitDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur