CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra-rapid UT1 measurements by e-VLBI

Mamoru Sekido ; Hiroshi Takiguchi ; Yasuhiro Koyama ; Tetsuro Kondo ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan Wagner ; Jouko Ritakari ; Shinobu Kurihara ; Kensuke Kokado
Earth Planets and Space Vol. 60 (2008), p. 865-870.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: e-VLBI, data transfer, earth rotation, UT1Denna post skapades 2008-09-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 73884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur