CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The single Cooper-pair box as a charge qubit

Kevin Bladh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tim Duty (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; David Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
New Journal Of Physics Vol. 7 (2005), p. 180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: qubit, superconductivity, quantum computing, Coulomb blockadeDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur