CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ABC-klassificering för effektivare materialstyrning

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet (1402-1145). 5, p. 8-10. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: ABC-klassificering, volymvärdeanalysDenna post skapades 2008-09-10. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur