CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical and barrier properties of avenin, kaferin and zein films

Thomas Gillgren ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Food Biophysics 3, p. 287-294. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: avenin, kaferin, zein, film, properties, biodegradableDenna post skapades 2008-09-09.
CPL Pubid: 73817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Material Properties of Cereal Protein Films