CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Revisiting nanotechnology

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Insulator News & Market Report (1198-7332). Vol. 16 (2008), 3, p. 20.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-09-08. Senast ändrad 2009-08-12.
CPL Pubid: 73752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur