CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of core magnetization on frequency response analysis (FRA) of power transformers

Nilanga Abeywickrama (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transaction on Power Delivery Vol. 23 (2008), 3, p. 1432-1438.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Frequency response analysis, magnetic viscosity,magnetization, power transformersDenna post skapades 2008-09-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 73740

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur