CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DHA-induced changes of supported lipid membrane morphology

Dorota Thid (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jason J. Benkoski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir Vol. 23 (2007), 11, p. 5878-5881.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-07. Senast ändrad 2010-07-22.
CPL Pubid: 73706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur