CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peptide-functionalized supported phospholipid membranes as growth substrates for neural progenitor cells

Dorota Thid (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; K. Holm ; P.S. Eriksson ; J. Ekeroth ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Biomedical Materials Research Vol. Published online July 23 (2007),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-07. Senast ändrad 2008-09-21.
CPL Pubid: 73705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur