CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patterning colloidal monolayer films using microcontact particle stripping

Ann-Sofie Andersson ; Karin Glasmästar ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bastien Seantier (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland
Nanotechnology Vol. 18 (2007), 20,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-07. Senast ändrad 2008-09-21.
CPL Pubid: 73701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur