CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behovsstyrning av komfort och luftkvalitet - Studier av nya systemlösningar

Ragib Kadribegovic (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Ekberg (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & miljö, Förlags AB VVS Vol. maj 2008 (2008), 5, p. 1.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-09-05. Senast ändrad 2008-09-05.
CPL Pubid: 73690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur