CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanotechnology for textile applications

Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; Extern) ; Hans Bertilsson
The Nordic Textile journal Vol. 1 (2008), p. 116-125.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: carbon nanotubes, textile, fiberDenna post skapades 2008-09-05. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 73681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur