CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inventory effects of using virtual warehouses in distribution networks

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
NOFOMA Conference Proceeding p. 441-456. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Distribution network, echelon system, reorder point, simulationDenna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur