CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Harmonics Tracking of Intracranial and Arterial Blood Pressure Waves

Sima Shahsavari (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings of the 30th Annual International Conference of the IEEE. Engineering in Medicine and Biology Society. p. 2644-2647. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 73561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Intracranial Pressure in Traumatic Brain Injury