CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Er det bare fordeler med just-in-time

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistikk & Ledelse (1501-5890). 4, p. 18-22. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Just-in-time, lagerstyringDenna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur