CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finns det bara fördelar med just-in-time filosofin

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet (1402-1145). 7, p. 12-15. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Just-in-time, materialstyrning, orderkvantiteterDenna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur