CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Välj lämplig definition för servicenivå och beräkna säkerhetslagret från denna

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet (1402-1145). 2, p. 12-13. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Lagerstyrning, servicenivå, säkerhetslagerDenna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur