CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lean-företag och standardiserat arbete

Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Management of Technology (1102-5581). 3, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-04. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 73509