CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptation of Rock Mass Characterisation to the Observational Method. A Literature Review

Miriam S. Zetterlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-09-03.
CPL Pubid: 73490