CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numeriska modeller av vågutbredning för beräkning av våglaster mot vindkraftverk till havs

Jenny Trumars (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 44 s.
[Rapport]

Som en inledning till ett flerårigt doktorandprojekt har vågors transmission in mot havsförlagda vindkraftsverks fundament studerats. I rapporten beskrivs fundamentens uppbyggnad och dimensionering för utmattning eller för extremlaster diskuteras kort. Beskrivning av vågors transmission över begränsat vattendjup refereras. Sedan beskrivs utförligt tre olika numeriska modeller för beräkning av vågutbredning från öppet hav in mot kuster eller grundflak. Modellerna är fritt tillgängliga för forskningsändamål. Deras begränsningar med avseende på modellerade fenomen och därav följande olika tillämplighet gås igenom. Slutsatserna är att man med modellerna kan generera indata till strukturmekaniska modeller både för utmattnings- och extremlastberäkning. De kan också användas för att studera ur vågsynpunkt lämpligt val av lokaler eller lämplig placering av vindkraft inom valda lokaler.Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 7348

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2002:2