CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio Technologies and Concepts for IMT-Advanced. Wiley Nov. 2009.

Werner Mohr ; Martin Döttling ; Afif Osseiran ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; al. et
: Wiley, 2009. ISBN: 978-0-470-74763-6.- 624 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-09-03. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 73466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Datatransmission

Chalmers infrastruktur