CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anaerobic redox balance and nitrogen metabolism in Saccharomyces cerevisiae

Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Christer Larsson ; Lena Gustafsson
Rec Res Devel in Microbiology Vol. 2 (1998), p. 253-279.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-03. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Biokemi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur