CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of the nitrogen source on Saccharomyces cerevisiae anaerobic growth and product formation

Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Christer Larsson ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson
Appl Environ Microbiol Vol. 62 (1996), p. 3187-3195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-03. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Biokemi
Mikrobiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur