CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of 14C-labelled carbon from glucose and glutamate during anaerobic growth of Saccharomyces cerevisiae

Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Microbiology Vol. 144 (1998), p. 1683-1690.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Biokemi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur