CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling response of glycolysis in S. cerevisiae cells harvested at diauxic shift

Eva Albers (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Barbara M Bakker ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik)
Mol Biol Rep Vol. 29 (2002), p. 119-123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)

Ämnesområden

Biokemi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur