CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous estimation of product concentration with calorimetry and gas analysis during anaerobic fermentations of Saccharomyces cerevisiae

Eva Albers (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Gunnar Lidén ; Claes Niklasson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik)
Thermochim Acta Vol. 394 (2002), p. 185-190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur