CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comprehensive study of InAs/GaAs quantum dots by means of complementary methods

M Kaczmarczyk ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Johan Piscator (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaniewska ; B Surma ; S Lin ; A R Peaker
9th Exmatec, Lodz, June 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-02.
CPL Pubid: 73443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur