CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical study of InAs/GaAs quantum dots with two different environments

M Kaniewska ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaczmarczyk ; B Surma ; G Zaremba
Phys. Stat. Sol. (c) Vol. 5 (2008), p. 2926.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-02.
CPL Pubid: 73439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur