CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expancel microspheres in wood filled plastics

Helen Bergenudd ; Per Nilsson ; Ranko Velagic ; Lena Jönsson ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Claes Hammer
Proc. Nordic Polymer Days, Göteborg, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-02. Senast ändrad 2010-02-15.
CPL Pubid: 73431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur