CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Machinability of Superalloys - Simulation of Chip Formation and Tool Wear

John Lorentzon (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-155-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-09-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 73428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-22
Tid: 13:00
Lokal: EF, Hörsalsvägen 11
Opponent: Professor Mats Oldenburg, Institutionen för Hållfasthetslära, Luleå Tekniska Universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2836