CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of cationized barley husk xylan on kraft pulp fibres

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
10th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, August 25-28, 2008, Stockholm, Sweden p. 181-184. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-01. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 73414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur