CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle swarm optimization of feedforward neural networks for the detection of drowsy driving

David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, Hong Kong Vol. June 2008 (2008), p. 789-794.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-01.
CPL Pubid: 73399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analysis and Optimization of Systems for Detecting Sleepiness in Drivers