CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drowsiness indicators based on spectral analysis of lane position data

David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the 2nd Sensation International Conference and exhibition, Chania, Greece Vol. July 2007 (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-01.
CPL Pubid: 73398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analysis and Optimization of Systems for Detecting Sleepiness in Drivers