CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The dynamics of sustainable innovation journeys

Frank Geels ; Marko Hekkert ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Extern)
Technology Analysis and Strategic Management (0953-7325). Vol. 20 (2008), 5, p. 521-536.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: innovation journeys, policy, sustainability, multidisciplinarityDenna post skapades 2008-09-01.
CPL Pubid: 73386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur