CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tribilogical investigation of coatings for artificial joints

Mohammed Seyed Hoseini Nazari (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anneli Jedemalm ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days, Chalmers, Göteborg (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-01.
CPL Pubid: 73385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur