CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of ethene formation in yeast studied in silico and experimentally

Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Ivan Pirkov (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Joakim Norbeck (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Jacky Snoep
Proceedings of 13th Workshop of International Study Group for Systems Biology (ISGSB), Denmark p. 129-136. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-01. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 73383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur